Przed Tobą 60 pytań, które sprawdzą Twoje umiejętności językowe.
Test skład się z dwóch rodzajów pytań.

Pierwsza rodzaj pytań polega na określeniu, czy zdania są prawdziwe, czy fałszywe, zaznaczając odpowiedne pole - "True" (prawdziwe) lub "False" (fałszywe). Każda prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, nieprawidłowa to -1 punkt, a brak odpowiedzi to 0 punktów.

Drugi rodzaj pytań to pytania wielokrotnego wyboru. Każda prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, nieprawidłowa lub brak odpowiedzi to 0 punktów.

Jeśli jesteś gotowy kliknij przycisk "Rozpocznij" i do dzieła!

Dodaj komentarz