Przed Tobą 60 pytań, które sprawdzą Twoje umiejętności językowe.
Test podzielony jest na dwie części.

Pierwsza część polega na tym by określić, czy zdania są prawdziwe, czy fałszywe, zaznaczając odpowiedne pole - "vero" (prawdziwe) lub "falso" (fałszywe). Każda prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, nieprawidłowa to -1 punkt, a brak odpowiedzi to 0 punktów.

Druga część to test wielokrotnego wyboru. Każda prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, nieprawidłowa lub brak odpowiedzi to 0 punktów.

Jeśli jesteś gotowy kliknij przycisk "Rozpocznij" i do dzieła!

Dodaj komentarz