Wprowadzenie Standardów Ochrony Małoletnich

Wprowadzenie Standardów Ochrony Małoletnich w Centrum Języków Obcych IMPULS

Wprowadzenie Standardów Ochrony Małoletnich w Centrum Języków Obcych IMPULS

Dzieci uczą się dzięki naturalnej ciekawości świata i tylko wtedy, gdy są radosne i czują się bezpiecznie. Zasada ta jest jednym z filarów metody naturalnej, którą pracujemy z dziećmi w naszej placówce. Dbamy o radosną i pozytywną atmosferę, a każde dziecko traktujemy z szacunkiem. Nie zgadzamy się i uważamy, że niedopuszczalne jest stosowanie przemocy wobec dzieci w jakiejkolwiek formie, przez kogokolwiek. 

Od 15 lutego 2024, każda organizacja, która prowadzi zajęcia z dziećmi i młodzieżą, ma wprowadzić procedury postępowania w przypadku zagrożenia życia i zdrowia małoletnich. Dotyczy to także naszej szkoły. Dlatego przygotowaliśmy Standardy Ochrony Małoletnich. Staramy się zapobiegać krzywdzeniu dzieci, a gdy podejrzewamy, że taka sytuacja ma miejsce, działamy tak, by zapewnić dziecku bezpieczeństwo. Wszyscy nasi pracownicy wiedzą jak postępować w takich sytuacjach. Wyznaczyliśmy także osobę, z którą można porozmawiać o ochronie praw dzieci i młodzieży.

Wierzymy także, że jest to okazja, aby zapobiegać krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Dzieci i młodzież mogą uzyskać pomoc i porozmawiać o swoich problemach, dzwoniąc pod numer: 116 111. To telefon zaufania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Działa o każdej porze, we wszystkie dni tygodnia.

Wiemy także, że bycie rodzicem to nie taka prosta sprawa. Pod numerem telefonu: 800 100 100, rodzice, opiekunowie lub nauczyciele mogą porozmawiać o wyzwaniach wychowawczych.

W naszej szkole, na pytania dotyczące Standardów Ochrony Małoletnich odpowie pani T. Redel pod numerem telefonu 604797057 lub mailem sekretariat@impuls.edu.pl.

Kursanci o nas

Dziękujemy za Wasze pozytywne opinie!

Wasze pozytywne opinie to dla nas źródło motywacji i prawdziwa nagroda za nasze zaangażowanie.